Trong đó riêng tháng 11/2023 đạt 98,53 triệu USD, giảm 16,3% so với tháng 10/2023 nhưng tăng 12,6% so với tháng 11/2022.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Trung Quốc – thị ttường lớn nhất, tháng 11/2023 giảm 28% so với tháng 10/2023 nhưng tăng 12% so với tháng 11/2022, đạt trên 43,47 triệu USD, tính chung kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này 11 tháng năm 2023 đạt 539,75 triệu USD, tăng mạnh 32,9% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 48,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Campuchia – thị trường lớn thứ 2 tăng 0,9% so với cùng kỳ, đạt 155,55 triệu USD, chiếm 14% trong tổng kim ngạch; riêng tháng 11/2023 tăng 24,5% so với tháng 10/2023 nhưng giảm 12% so với tháng 11/2022, đạt 12,45 triệu USD.
Thị trường Malaysia xếp thứ 3 về kim ngạch, đạt 108,65 triệu USD, tăng 30,2% so với cùng kỳ; riêng trong tháng 11/2023 xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường này giảm26,9% so với tháng 10/2023 và giảm 0,1% so với tháng 11/2022, đạt 9,46 triệu USD.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường FTA - RCEP đạt 915,67 triệu USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ, chiếm 82,4% trong tổng kim ngạch. Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường FTA CPTTP đạt 132,98 triệu USD, tăng 10,2%, chiếm 12%. Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Đông Nam Á đạt 329,99 triệu USD, tăng 2,5%, chiếm 29,7%.

Xuất khẩu thức ăn gia súc 11 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/12/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thức ăn gia súc 11 tháng năm 2023 tăng gần 7%

Nguồn: Vinanet/VITIC