Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu tháng 3/2022 đạt gần 110,95 triệu USD, tăng mạnh 42,3% so với tháng 2/2022 và tăng 22,5% so với tháng 3/2021.
Tính chung cả quý I/2022 xuất khẩu nhóm hàng này đạt 272,55 triệu USD, tăng mạnh 35,5% so với quý I/2021.
Trung Quốc luôn là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam, chiếm 45,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 125,18 triệu USD, tăng mạnh 140,8% so với quý I/2021; trong đó riêng tháng 3/2022 đạt 56,46 triệu USD, tăng 48,8% so với tháng 2/2022 và tăng mạnh 59,3% so với tháng 3/2021.
Tiếp sau đó là thị trường Campuchia chiếm tỷ trọng 11,7%, đạt gần 31,88 triệu USD, giảm 5,3%; riêng tháng 3/2022 xuất khẩu sang thị trường này đạt 11,91 triệu USD, tăng 38,4% so với tháng 2/2022 nhưng giảm 11,8% so với tháng 3/2021.
Xuất khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu sang thị trường Mỹ trong tháng 3/2022 tăng mạnh trở lại, tăng 37% so với tháng 2/2022 và cũng tăng 30% so với tháng 3/2021, đạt 12,29 triệu USD; tính chung cả quý I/2022 xuất khẩu sang thị trường này cũng tăng mạnh 31,9% so với quý I/2021; đạt 31,22 triệu USD, chiếm 11,5% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu sang thị trường FTA RCEP quý I/2022 tăng mạnh 63,7% so với quý I/2021, đạt 211,75 triệu USD; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP tăng 11,2%, đạt 22,84 triệu USD.

Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu quý I/2022

(Theo số liệu công bố ngày 12/4/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu quý I/2022 tăng 35,5%

Nguồn: Vinanet/VITIC