Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thủy sản tháng 2/2024 giảm 38,7% so với tháng 1/2024 và giảm 24,7% so với tháng 2/2023, đạt gần 459,59 triệu USD. Tính chung 2 tháng đầu năm 2024 xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 1,21 tỷ USD, tăng 13,5% so với 2 tháng đầu năm 2023.
Thủy sản xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Nhật Bản chiếm 16,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 196,9 triệu USD, tăng 5,6% so với 2 tháng đầu năm 2023; trong đó riêng tháng 2/2024 đạt 66,63 triệu USD, giảm 48,9% so với tháng 1/2024 và giảm 30,2% so với tháng 2/2023.
Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng 15,6%, đạt gần 188,59 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ; riêng tháng 2/2024 xuất khẩu sang thị trường này đạt 77,79 triệu USD, giảm 29,9% so với tháng 1/2024 và giảm 10,6% so với tháng 2/2023.
Tiếp đến thị trường Trung Quốc trong tháng 2/2024 giảm 19,4% so với tháng 1/2024 và giảm 20,3% so với tháng 2/2023, đạt 81,3 triệu USD; cộng chung cả 2 tháng đầu năm 2024 xuất khẩu sang thị trường này tăng mạnh 43,7% so với 2 tháng đầu năm 2023, đạt trên 181,73 triệu USD, chiếm 15% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường FTA RCEP 2 tháng đầu năm 2024 tăng 10% so với 2 tháng đầu năm 2023, đạt trên 617,1 triệu USD, chiếm 51% trong tổng kim ngạch; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP tăng 9,7%, đạt gần 325,02 triệu USD, chiếm 26,9%. Xuất khẩu sang thị trường EU chiếm 9,4% trong tổng kim ngạch, đạt trên 113,59 triệu USD, giảm 3,3%. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 7,2% trong tổng kim ngạch, đạt gần 86,63 triệu USD, giảm 15,9%.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/3/2024 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm 2024 đạt gần 1,21 tỷ USD

Nguồn: Vinanet/VITIC