Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thủy sản 5 tháng đầu năm 2022 đạt trên 4,71 tỷ USD, tăng mạnh 43,8% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, riêng tháng 5/2022 đạt trên 1,06 tỷ USD, giảm 6% so với tháng 4/2022 nhưng tăng mạnh 34,4% so với tháng 5/2021.
Xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 5 tháng đầu năm 2022 đạt gần 370,92 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ, chiếm 7,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Mỹ là thị trường duy nhất đạt trên tỷ USD trong 5 tháng đầu năm, chiếm 23,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 1,1 tỷ USD, tăng mạnh 64,3% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 5/2022 đạt 245,65 triệu USD, giảm 10,9% so với tháng 4/2022 nhưng tăng mạnh 34,2% so với tháng 5/2021.
Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Trung Quốc chiếm tỷ trọng 14,9%, đạt 700,01 triệu USD, tăng mạnh 101%; riêng tháng 5/2022 xuất khẩu sang thị trường này đạt 171,29 triệu USD, giảm 18,6 % so với tháng 4/2022 nhưng tăng rất mạnh 78,6% so với tháng 5/2021.
Tiếp đến thị trường Nhật Bản trong tháng 5/2022 tăng 4% so với tháng 4/2022 và tăng 21% so với tháng 5/2021, đạt 148,7 triệu USD; cộng chung cả 5 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu sang thị trường này cũng tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 638,91 triệu USD, chiếm 13,6% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường FTA RCEP 5 tháng đầu năm 2022 tăng mạnh 42,2% so với 5 tháng đầu năm 2021, đạt 2,18 tỷ USD; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP tăng 30%, đạt 1,16 tỷ USD. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường sang EU chiếm 24,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt trên 532,12 triệu USD, tăng mạnh 44,2%.

Xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/6/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2022 tăng mạnh 43,8%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC