Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thủy sản tháng 7/2023 tăng 1,4% so với tháng 6/2023 nhưng giảm 17,3% so với tháng 7/2022, đạt trên 778,97 triệu USD. Tính chung 7 tháng năm 2023 xuất khẩu nhóm hàng này đạt trên 4,93 tỷ USD, giảm 25,6% so với 7 tháng năm 2022.
Thủy sản xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ chiếm 17,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 854,16 triệu USD, giảm 41,8% so với 7 tháng năm 2022; trong đó riêng tháng 7/2023 đạt 146,23 triệu USD, tăng 2% so với tháng 6/2023 nhưng giảm 10,8% so với tháng 7/2022.
Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Nhật Bản chiếm tỷ trọng 17%, đạt gần 838,97 triệu USD, giảm 11,8% so với cùng kỳ; riêng tháng 7/2023 xuất khẩu sang thị trường này đạt 125,16 triệu USD, giảm 5,4% so với tháng 6/2023 và giảm 17,3% so với tháng 7/2022.
Tiếp đến thị trường Trung Quốc trong tháng 7/2023 giảm 5,5% so với tháng 6/2023 nhưng tăng 7,9% so với tháng 7/2022, đạt 115,22 triệu USD; cộng chung cả 7 tháng năm 2023 xuất khẩu sang thị trường này giảm 19,3% so với 7 tháng năm 2022, đạt trên 749,95 triệu USD, chiếm 15,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường FTA RCEP 7 tháng năm 2023 giảm 17,5% so với 7 tháng năm 2022, đạt gần 2,57 tỷ USD, chiếm 52% trong tổng kim ngạch; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP giảm 21,8%, đạt trên 1,32 tỷ USD, chiếm 26,8%. Xuất khẩu sang thị trường EU chiếm 10,1% trong tổng kim ngạch, đạt trên 498,66 triệu USD, giảm 35,5%. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 7,7% trong tổng kim ngạch, đạt gần 377,8triệu USD, giảm 17%.

Xuất khẩu thủy sản 7 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/8/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thủy sản 7 tháng năm 2023 giảm 27,3%

Nguồn: Vinanet/VITIC