Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xăng dầu 2 tháng đầu năm 2021 giảm cả lượng và kim ngạch so với 2 tháng đầu năm 2020, với mức giảm 45,8% về lượng và giảm 57,2% về trị giá đạt 291.002 tấn, trị giá 137,99 triệu USD.
Xuất khẩu xăng dầu sang Campuchia luôn đứng đầu về kim ngạch, chiếm 47% trong tổng lượng và chiếm 45,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu của cả nước, đạt 136.980 tấn, kim ngạch 62,7 triệu USD, tăng 31,6% về lượng và tăng 1% về trị giá so với 2 tháng đầu năm 2020.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Thái Lan đứng thứ 2 về kim ngạch, chiếm 8,9% trong tổng lượng và chiếm 8% trong tổng kim ngạch, đạt 26.091 tấn, kim ngạch 11,08 triệu USD, giá trung bình 424,89 USD/tấn.
Sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm 3,8% trong tổng lượng và 4,4% tổng kim ngạch, đạt 11.153 tấn, kim ngạch 6,12 triệu USD, giá 549,5 USD/tấn, giảm 106,6 USD/tấn so với 2 tháng đầu năm 2020.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Singapore chiếm hơn 4% trong tổng lượng và kim ngạch, đạt 13.759 tấn, trị giá 5,95 triệu USD, giá xuất khẩu trung bình 439,4 USD/tấn, giảm 29,4 USD/tấn so với 2 tháng đầu năm 2020.
Tiếp sau đó là thị trường Malaysia cũng giảm hơn 40% về lượng và trị giá, giá xuất trung bình 439,4 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn so với 2 tháng đầu năm 2020.
 Xuất khẩu xăng dầu 2 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/3/2021 của TCHQ)

Nguồn: VITIC