Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Ai Cập trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 238,6 triệu USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước.
Dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang Ai Cập trong 6 tháng đầu năm 2021 là nhóm ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 46,7 triệu USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 19,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Tiếp đến là nhóm hàng xơ, sợi dệt các loại, đạt 23,3 triệu USD, giảm 0,42% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 9,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đứng thứ 3 là mặt hàng thủy sản, đạt 21 triệu USD, tăng 40,6%, chiếm 8,8 tỷ trọng xuất khẩu.
Hàng hóa xuất khẩu sang Ai Cập 6 tháng đầu năm 2020 nhìn chung tăng kim ngạch so với 6 tháng đầu năm 2020, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá: xuất khẩu hạt điều tăng 52,5%; hàng thủy sản 40,6%; hàng rau quả tăng 375,8%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 93,3% so với 6 tháng năm 2020.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Ai Cập 6 tháng đầu năm 2021
(Tính toán số liệu công bố ngày 12/7/2021 của TCHQ) 

Nguồn: VITIC