Thông tin chi tiết, xin vui lòng xem tại file đính kèm.

 

dsnnk.zip

 

  
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Algeria