Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu máy vi tính và linh kiện các loại vào Việt Nam trong tháng 6/2021 đạt gần 5,74 tỷ USD, tăng 2,4% so với tháng 5/2021 và tăng 11,9% so với tháng 6/2020.
Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2021 kim ngạch nhập khẩu máy vi tính và linh kiện đạt gần 33,56 tỷ USD, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2020.
Trung Quốc là thị trường chủ yếu cung cấp máy vi tính và linh kiện cho Việt Nam, riêng nhập khẩu từ thị trrường này đã chiếm 28,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu máy vi tính và linh kiện của cả nước, đạt 9,59 tỷ USD, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm 2020; Riêng tháng 6/2021 kim ngạch đạt gần 1,64 tỷ USD, giảm 1,1% so với tháng 5/2021 nhưng tăng 11,5% so với tháng 6/2020.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Hàn Quốc chiếm 26,3%, đạt gần 8,84 tỷ USD, tăng 12%; Riêng tháng 6/2021 đạt 1,53 tỷ USD, tăng 4,2% so với tháng 5/2021 và tăng 18% so với tháng 6/2020.
Tiếp sau đó là thị trường Đài Loan trong tháng 6/2021 giảm 2,9% so với tháng 5/2021 nhưng tăng 7,6% so với tháng 6/2020, đạt 695,79 triệu USD; tính chung cả 6 tháng đầu năm 2021 tăng 36,6% so với cùng kỳ, đạt 4,36 tỷ USD, chiếm 13%.

Máy vi tính và linh kiện nhập khẩu từ thị trường Đông Nam Á tháng 6/2021 tăng 25% so với tháng 5/2021 và tăng 19,4% so với tháng 6/2020, đạt 458,83 triệu USD, cộng chung cả 6 tháng thì tăng 26,8%, đạt trên 2,5 tỷ USD, chiếm 7,5%.

Nhìn chung, nhập khẩu máy vi tính và linh kiện từ hầu hết các thị trường trong 6 tháng đầu năm 2021 tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu máy vi tính và linh kiện 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

 

Nguồn: VITIC