Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 9/2021 nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tiếp tục sụt giảm tháng thứ 4 cả về số lượng, kim ngạch. Tháng 9/2021 cả nước chỉ nhập khẩu 8.669 chiếc ô tô, tương đương 196,96 triệu USD, giảm 14,8% về số lượng và giảm 11,4% về kim ngạch so với tháng 8/2021; và cũng giảm 31,6% về số lượng và giảm 23,4% về kim ngạch so với tháng 9/2020.
Tính chung 9 tháng năm 2021 cả nước nhập khẩu 114.377 ô tô nguyên chiếc các loại, tương đương 2,55 tỷ USD, tăng mạnh trên 71% cả về số lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.
Thái Lan vẫn là thị trường hàng đầu cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam, với 57.294 chiếc, tương đương trên 1,07 tỷ USD, chiếm 50% trong tổng số lượng và chiếm 41,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của cả nước, tăng cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 83,6% và 67%. Riêng tháng 9/2021 nhập khẩu từ thị trường này giảm mạnh 49,4% về số lượng và giảm 44,5% về kim ngạch so với tháng 8/2021, đạt 3.294 chiếc, tương đương 62,78 triệu USD.
Indonesia là thị trường lớn thứ 2 cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam, tháng 9/2021 nhập khẩu từ thị trường này đạt 3.553 chiếc, tương đương 43,91 triệu USD, tăng trên 73% về số lượng và tăng 51% kim ngạch so với tháng 8/2021; Tính chung 9 tháng năm 2021 nhập khẩu 33.967 chiếc, tương đương 425,67 triệu USD, tăng 36,9% về số lượng và tăng 37,5% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 29,7% trong tổng số lượng và chiếm 16,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô của cả nước.
Tiếp sau đó là nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt 14.597 chiếc, tương đương 545,94 triệu USD, tăng mạnh trên 240% cả về số lượng và kim ngạch, chiếm 12,8% trong tổng số lượng và chiếm 21% trong tổng kim ngạch; riêng tháng 9/2021 nhập khẩu từ thị trường này tăng 37% về số lượng và tăng 55% kim ngạch so với tháng trước đó, đạt 1.041 chiếc, tương đương 42,87triệu USD.

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc 9 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/10/2021 của TCHQ)

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc 9 tháng năm 2021 tăng mạnh

Nguồn: Vinanet/VITIC