Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 4/2022 giảm nhẹ 4,6% so với tháng 3/2022 và cũng giảm 10,2% so với tháng 4/2021, đạt 393,74 triệu USD.
Tính chung cả 4 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 1,43 tỷ USD, giảm 12,9% so với 4 tháng đầu năm 2021.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Achentina, chiếm 26,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 381,31 triệu USD, giảm 29,5% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 4/2022 đạt 117,02 triệu USD, tăng 23,6% so với tháng 3/2022 nhưng giảm 23,3% so với tháng 4/2021.
Đứng thứ 2 là thị trường Brazil chiếm tỷ trọng 20,6%, đạt trên 295,76 triệu USD, tăng mạnh 148,6%; riêng tháng 4/2022 nhập khẩu từ thị trường này đạt 85,46 triệu USD, giảm 5,4% so với tháng 3/2022 và giảm 5,6% so với tháng 4/2021.
Tiếp đến thị trường Mỹ trong tháng 4/2022 giảm mạnh 42,4% so với tháng 3/2022 và giảm 23,3% so với tháng 4/2021, đạt 35,78 triệu USD; cộng chung cả 4 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu từ thị trường này giảm mạnh 43,4% so với cùng kỳ năm 2021; đạt 182,18 triệu USD, chiếm trên 12,7% trong tổng kim ngạch.
Bên cạnh đó, nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ EU 4 tháng đầu năm 2022 giảm 11,9% so với 4 tháng đầu năm 2021, đạt 127,62 triệu USD; Nhập từ thị trường Đông Nam Á tăng 9,8%, đạt 125 triệu USD.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu sang các thị trường trong tháng 4/2022 đạt 102,05 triệu USD, giảm 8% so với tháng 3/2022; tính chung cả 4 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu đạt 374,17 triệu USD, tăng 24,2% so với 4 tháng đầu năm 2021. Như vậy Việt Nam nhập siêu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu 1,06 tỷ USD, giảm 21,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 4 tháng đầu năm 2022

(Theo số liệu công bố ngày 12/5/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 4 tháng đầu năm 2022 giảm 12,9%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC