Tháng 8/2021 nhập khẩu ô tô giảm 29,4% về số lượng và giảm 23,5% về kim ngạch, đạt 10.179 chiếc, tương đương 222,41 triệu USD; nhưng so với tháng 8/2020 thì tăng 15,4% về số lượng và tăng 9,9% về kim ngạch.
Tính chung 8 tháng đầu năm 2021 cả nước nhập khẩu gần 105.702 ô tô nguyên chiếc các loại, tương đương trên 2,35 tỷ USD, tăng 95,6% về số lượng, tăng 91,3% về kim ngạch so với 8 tháng đầu năm 2020.
Ô tô nguyên chiếc có xuất xứ từ thị trường Thái Lan nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất, chiếm 51% trong tổng số lượng và chiếm 42,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của cả nước, đạt 54.000 chiếc, tương đương trên 1 tỷ USD, tăng cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 118,7% và 98%. Riêng tháng 8/2021 nhập khẩu từ thị trường này giảm 7,2% về số lượng và giảm 14,9% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt 6.507 chiếc, tương đương 113,07 triệu USD.
Indonesia là thị trường lớn thứ 2 cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam chiếm 28,8% trong tổng số lượng và chiếm 16,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của cả nước, đạt 30.414 chiếc, tương đương 381,76 triệu USD, tăng trên 50% cả về số lượng và kim ngạch; riêng tháng 8/2021 nhập khẩu từ thị trường này giảm mạnh 61,2% về số lượng, giảm 55% về kim ngạch so với tháng 7/2021, đạt 2.052 chiếc, tương đương 29,06 triệu USD.
Tiếp sau đó là nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt 13.611 chiếc, tương đương 505,35 triệu USD, tăng 292,5% về số lượng và tăng 267% kim ngạch, chiếm 12,9% trong tổng số lượng và chiếm 21,5% trong tổng kim ngạch; riêng tháng 8/2021 nhập khẩu từ thị trường này giảm mạnh 45% về số lượng và giảm 46,2% kim ngạch so với tháng trước đó, đạt 760 chiếc, tương đương 27,65 triệu USD.

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc 8 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/9/2021 của TCHQ)

Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Thái Lan

Nguồn: Vinanet/VITIC