Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 10/2021 cả nước nhập khẩu 15.363 ô tô nguyên chiếc các loại với tổng kim ngạch đạt 348,83 triệu USD. Tổng cộng 10 tháng, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 129.733 chiếc, tăng 61,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 90.029 chiếc, tăng 50,1%; ô tô tải đạt 28.404 chiếc, tăng 83%. Tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô 10 tháng năm 2021 đạt 2,89 tỷ USD, tăng 63,9% so với cùng kỳ năm 2020.
Trong tháng 10/2021, ba thị trường chính cung cấp ô tô cho Việt Nam là: Thái Lan với 8.320 chiếc, Indonesia với 3.925 chiếc và Trung Quốc với 1.733 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 91% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng. Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống có 11.743 chiếc với kim ngạch đạt 227 triệu USD, chiếm 76,4% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã tăng mạnh 98,1% (tương đương tăng 5.815 chiếc) so với tháng trước. Trong đó, số xe được nhập khẩu về cảng Hải Phòng là 6.502 chiếc, tăng 138% và TPHCM với 5.180 chiếc, tăng 63% so với tháng trước.
Ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với 7.431 chiếc, gấp 2,8 lần; từ Indonesia với 3.080 chiếc, tăng 11,9% so với tháng trước .
Ô tô tải có 2.490 chiếc, với kim ngạch đạt 64,7 triệu USD, tăng 31,2% về lượng và tăng 62,7% về kim ngạch so với tháng trước. Trong đó, có 845 chiếc có xuất xứ từ Indonesia tăng 5,5% so với tháng trước; 818 chiếc xuất xứ từ Thái Lan, tăng 35% và có 658 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 87,5% so với tháng trước .
Ô tô tải được nhập khẩu về khu vực cửa khẩu cảng TPHCM 1.445 chiếc, tăng 28,4%; Lạng Sơn với 647 chiếc, tăng 87,5% và khu vực cảng Hải Phòng với 368 chiếc, tăng 9,2% so với tháng trước. Ngoài ra, tháng 10, Việt Nam nhập khẩu 1.073 ô tô chuyên dụng với kim ngạch đạt 55,5 triệu USD, tăng 27,4% về lượng và tăng 20,3% về kim ngạch so với tháng trước. Đáng chú ý, có tới 903 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 33,6% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 84% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.
Ô tô chuyên dụng được nhập khẩu chủ yếu tại khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn với 850 chiếc, chiếm tỷ trọng tới gần 80%. Ô tô trên 9 chỗ ngồi có 57 chiếc, trong xuất xứ từ Nga 40 chiếc và Thái Lan 17 chiếc.
Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc 10 tháng năm 2021
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/11/2021 của TCHQ)
Ô tô nhập khẩu về Việt Nam tiếp tục tăng mạnh

 

Nguồn: Vinanet/VITIC