Theo số liệu mới nhất Tổng cục Hải quan, tháng 11/2021, cả nước nhập khẩu 15.356 ô tô nguyên chiếc các loại, kim ngạch đạt hơn 340,05 triệu USD.
Tính chung trong 11 tháng năm 2021 nhập khẩu 144.971 xe, tổng kim ngạch 3,23 tỷ USD, tăng 56,7% về lượng và 58,2% về kim ngạch so với cùng kỳ 2020.
Đáng chú ý, mới qua 11 tháng nhưng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vượt xa kết quả nhập khẩu trong cả năm của những năm trước đây. Đơn cử như so với cả năm 2020, lượng xe nhiều hơn gần 40.000 chiếc. Trong khi đó, năm có kỷ lục nhiều nhất trước đây là 2019 cũng chỉ đạt 139.427 xe.
Về thị trường nhập khẩu, Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc là 3 cái tên dẫn đầu. Trong đó, Thái Lan đạt 73.838 xe, kim ngạch 1,37 tỷ USD; Indonesia đạt 42.022 xe, kim ngạch 530 triệu USD; Trung Quốc đạt 18.408 xe, kim ngạch 694,8 triệu USD.
Với 134.268 xe, 3 thị trường lớn ở châu Á chiếm gần 93% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước trong 11 tháng qua.

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc 11 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/12/2021 của TCHQ)

Thị trường nhập khẩu ô tô 11 tháng năm 2021
 

Nguồn: Vinanet/VITIC