Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2022 cả nước xuất khẩu 582.635 tấn gạo, tương đương 285,28 triệu USD, giá trung bình 489,7 USD/tấn, giảm gần 20% cả về lượng và kim ngạch, nhưng giá tăng nhẹ 0,3% so với tháng 6/2022; so với tháng 7/2021 thì tăng mạnh 30,4% về lượng, tăng 23% kim ngạch nhưng giảm 5,6% về giá.
Trong tháng 7/2022 xuất khẩu gạo sang thị trường chủ đạo Philippines giảm nhẹ 0,4% về lượng và giảm 2,5% kim ngạch so với tháng 6/2022, đạt 354.279 tấn, tương đương 165,81 triệu USD; nhưng tăng mạnh 110% về lượng, tăng 103% kim ngạch so với tháng 7/2021. Xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc tháng 7/2022 giảm mạnh 44,9% về lượng và giảm 41,7% kim ngạch so với tháng 6/2022, đạt 27.617 tấn, tương đương 14,53 triệu USD; so với tháng 7/2021 cũng giảm mạnh 55,5% về lượng, giảm 50,5% kim ngạch.
Tính chung cả 7 tháng đầu năm 2022 lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt gần 4,08 triệu tấn, tương đương trên 1,99 tỷ USD, tăng 17,3% về khối lượng, tăng 6% về kim ngạch so với 7 tháng đầu năm 2021, giá trung bình đạt 488,9 USD/tấn, giảm 9,6%.
Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 48,6% trong tổng lượng và chiếm 46,4% trong tổng kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước, đạt 1,98 triệu tấn, tương đương 924,88 triệu USD, giá trung bình 467,4 USD/tấn, tăng mạnh 56,9% về lượng, tăng 39,8% về kim ngạch nhưng giảm 10,9% về giá so với 7 tháng đầu năm 2021.
Tiếp sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm trên 11,4% trong tổng lượng và chiếm 12,2% trong tổng kim ngạch, đạt 466.225 tấn, tương đương 242,74 triệu USD, giá trung bình 520,6 USD/tấn, giảm 28% cả về lượng và kim ngạch; giá giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2021.
Thị trường Bờ Biển Ngà đứng thứ 3 đạt 396.759 tấn, tương đương 177,7 triệu USD, giá 447,9 USD/tấn, tăng mạnh 51,5% về lượng và tăng 32,8% kim ngạch nhưng giảm 12,4% về giá so với cùng kỳ, chiếm 9,7% trong tổng lượng và chiếm 8,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.
Xuất khẩu sang các thị trường FTA RCEP đạt 2,81 triệu tấn, tương đương 1,35 tỷ USD, tăng 28,3% về lượng, tăng 16,6% kim ngạch. Xuất khẩu sang các thị trường FTA CPTTP đạt 331.654 tấn, tương đương 163,55 triệu USD, tăng 25,7% về lượng và tăng 12,9% kim ngạch.

Xuất khẩu gạo 7 tháng đầu năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/8/2022 của TCHQ)

Xuất khẩu gạo 7 tháng đầu năm 2022 đạt gần 2 tỷ USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC