Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2024 cả nước xuất khẩu 17.467 tấn hạt tiêu, tương đương 69,87 triệu USD, giá trung bình gần 4.000 USD/tấn, giảm 13,9% về lượng, giảm 9,9% về kim ngạch nhưng tăng 4,,6% về giá so với tháng 12/2023; còn so với tháng 1/2023 thì tăng 39,2% về khối lượng, tăng 61,7% về kim ngạch và tăng 16,2% về giá.
Thị tường Mỹ đứng đầu về tiêu thụ hạt tiêu của Việt Nam, chiếm 27,7% trong tổng lượng và chiếm 28,7% trong tổng kim ngạch hạt tiêu xuất khẩu của cả nước, đạt 4.831 tấn, tương đương trên 20,02 triệu USD, giá trung bình 4.144 USD/tấn, giảm 23% về lượng, giảm 20,4% về kim ngạch nhưng tăng nhẹ 3,4% về giá so với tháng 12/2023; so với tháng 1/2023 tăng mạnh 45,5% về lượng, tăng 42,6% về kim ngạch nhưng giảm 2% về giá.
Tiếp sau đó là thị trường Đông Nam Á chiếm 8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 1.386 tấn, tương đương 5,61 triệu USD, giá trung bình 4.046 USD/tấn, tăng 0,2% về lượng, tăng 16% về kim ngạch và tăng 15,8% về giá so với tháng 12/2023; so với tháng 1/2023 tăng mạnh 61% về lượng, tăng 77,5% về kim ngạch và tăng 10,3% về giá.
Thị trường Ấn Độ đứng thứ 3 đạt 1.384 tấn, tương đương 5,59 triệu USD, giá 4.037 USD/tấn, tăng 36,9% về lượng, tăng 31,5% về kim ngạch nhưng giảm 3,9% về giá so với tháng 12/2023; và cũng tăng mạnh 173% về lượng, tăng 243% kim ngạch và tăng 25,8% về giá so với tháng 1/2023, chiếm 7,9% trong tổng lượng và chiếm 8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường EU đạt 2.971 tấn, tương đương 12,78 triệu USD, tăng 175,9% về lượng, tăng 214% kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu hạt tiêu tháng 1/2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 21/2/2024 của TCHQ)

Xuất khẩu hạt tiêu tháng 1/2024 tăng 62% kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC