Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng rau quả sụt giảm liên tiếp trong 4 tháng qua, tháng 8/2021 giảm 13,7% so với tháng 7/2021 và cũng giảm 17% so với tháng 8/2020, đạt 228,96 triệu USD.
Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2021 kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước đạt 2,52 tỷ USD, tăng 11,8% so với 8 tháng đầu năm 2020.
Rau quả của Việt Nam xuất khẩu tới 56,8% sang thị trường Trung Quốc, đạt trên 1,43 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2020; riêng tháng 8/2021 xuất khẩu sang thị trường này đạt 103,06 triệu USD, giảm 12,9% so với tháng 7/2021 và cũng giảm 35,9% so với tháng 8/2020 .
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là một số thị trường đạt kim ngạch trên 100 triệu USD như: Đông Nam Á đạt 168,93 triệu USD, chiếm 6,7%, giảm 10,6%; thị trường Mỹ đạt 150,87 triệu USD, tăng 43,4% so với cùng kỳ; thị trường Nhật Bản tăng 22,8%, đạt 109,77 triệu USD, chiếm 4,4%; xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng 3,5%, đạt 107,25 triệu USD, chiếm 4,3%.
Nhìn chung, rau quả xuất khẩu sang đa số thị trường trong 8 tháng đầu năm 2021 tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu rau quả 8 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/9/2021của TCHQ)

ĐVT: USD  

Xuất khẩu rau quả 8 tháng đầu năm 2021 tăng ở đa số thị trường


Nguồn: VITIC