Trong 6 tháng đầu năm 2021, dẫn đầu kim nghạch xuất khẩu là nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện, đạt 403,2 triệu USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 13,3% tỷ trọng xuất khẩu.
Xuất khẩu nhóm mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác trong tháng 6 đạt trên 44,8 triệu USD, tăng 47% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch 6 tháng đạt trên 274,2 triệu USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 9% tỷ trọng xuất khẩu.
Hàng hóa xuất khẩu sang Thái Lan 6 tháng đầu năm 2020 nhìn chung tăng kim ngạch so với 6 tháng đầu năm 2020. Trong đó, xuất khẩu tăng khá ở các nhóm hàng như: sắt thép các loại tăng 49,8%; kim loại thường khác và sản phẩm tăng 443,4%; dây điện và dây cáp điện tăng 72,3%; hóa chất tăng 92,%; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 99,9%.
Ngược lại nhóm mặt hàng xuất khẩu giảm: Hàng rau quả giảm 20,5%; phân bón giảm 35,5%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm giảm 49,49%; quặng và khoáng sản giảm 70,8%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Thái Lan 6 tháng đầu năm 2021
(Tính toán số liệu công bố ngày 12/7 của TCHQ)

Nguồn: VITIC