Riêng tháng 2/2023 đạt 79,35 triệu USD, tăng mạnh 58,5% so với tháng 1/2023 và tăng 1,8% so với tháng 2/2022.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Trung Quốc – thị ttường lớn nhất, tháng 2/2023 tăng mạnh 194% so với tháng 1/2023 nhưng giảm 3,4% so với tháng 2/2022, đạt 36,66 triệu USD, tính chung kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này 2 tháng đầu năm 2023 đạt 49,13 triệu USD, giảm 28,5% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 38% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Campuchia – thị trường lớn thứ 2 trong 2 tháng đầu năm 2023 tăng 23,8% so với cùng kỳ, đạt 24,71 triệu USD, chiếm 19,1% trong tổng kim ngạch; riêng tháng 2/2023 tăng 33,9% so với tháng 1/2023 và tăng mạnh 64,4% so với tháng 2/2022, đạt 14,15 triệu USD.
Thị trường Malaysia xếp thứ 3 về kim ngạch, đạt 15,5 triệu USD, tăng mạnh 66,6% so với cùng kỳ; riêng trong tháng 2/2023 tăng 18,6% so với tháng 1/2023 và tăng mạnh 97% so với tháng 2/2022, đạt 8,41 triệu USD.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường FTA-RCEP trong 2 tháng đầu năm 2023 giảm 14,7% so với cùng kỳ, đạt 106,48 triệu USD, chiếm 82,3% trong tổng kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường CPTTP tăng 37,7% so với cùng kỳ, đạt 19,48 triệu USD, chiếm 15% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu thức ăn gia súc 2 tháng đầu năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/3/2023 của TCHQ)

                                                                                                   ĐVT: USD 
Xuất khẩu thức ăn gia súc 2 tháng đầu năm 2023 đạt trên 129,4 triệu USD

Nguồn: Vinanet/VITIC