Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương trong tháng 2/2023 đạt 233.149 tấn, tương đương 167,17 triệu USD, giá trung bình 717 USD/tấn, tăng 239,4% về lượng và tăng 262,2% kim ngạch so với tháng 1/2023, giá tăng 6,7%; so với tháng 2/2022 tăng 24% về lượng, tăng 42% về kim ngạch và tăng 14,5% về giá.
Tính chung 2 tháng đầu năm 2023 cả nước nhập khẩu 301.876 tấn đậu tương, trị giá gần 213,33 triệu USD, giá trung bình 706,7 USD/tấn, giảm 19% về lượng, giảm 7,3% kim ngạch nhưng tăng 14,5% về giá so với cùng kỳ năm 2022.
Đậu tương nhập khẩu về Việt Nam từ thị trường Mỹ nhiều nhất, trong tháng 2/2023 tăng mạnh 172,6% về lượng và tăng 199% kim ngạch so với tháng 1/2023, giá tăng 9,7%, đạt 154.190 tấn, tương đương 112,13 triệu USD, giá 727,2 USD/tấn; Tính chung, 2 tháng đầu năm 2023 nhập khẩu đậu tương từ thị trường này đạt 210.754 tấn, tương đương 149,63 triệu USD, chiếm gần 69,8% trong tổng lượng và chiếm 70% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước.
Nhập khẩu đậu tương từ thị trường Brazil - thị trường lớn thứ 2 trong 2 tháng đầu năm 2023 đạt 66.085 tấn, tương đương 45,54 triệu USD, giá 689 USD/tấn, chiếm trên 21% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, giảm mạnh 68,5% về lượng, giảm 65% về kim ngạch nhưng giá tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài ra, nhập khẩu đậu tương từ thị trường Canada 2 tháng đầu năm 2023 đạt 20.226 tấn, tương đương 14,82 triệu USD, giá 732,5 USD/tấn, giảm 23,3% về lượng, giảm 13,4% về kim ngạch nhưng giá tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ thị trường Campuchia đạt 220 tấn, tương đương 171.300 USD, giá 778,6 USD/tấn, giảm trên 93% cả về lượng và kim ngạch nhưng tăng 8,7% về giá.

Nhập khẩu đậu tương 2 tháng đầu năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/3/2023 của TCHQ)

Nhập khẩu đậu tương 2 tháng đầu năm 2023 sụt giảm

Nguồn: Vinanet/VITIC