Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thủy sản tháng 2/2023 tăng 33,4% so với tháng 1/2023 nhưng giảm 4,4% so với tháng 2/2022, đạt gần 610,08 triệu USD.
Tính chung 2 tháng đầu năm 2023 xuất khẩu nhóm hàng này đạt trên 1,06 tỷ USD, giảm 29,4% so với 2 tháng đầu năm 2022. Riêng xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 11,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 118,98 triệu USD, giảm 6,5%.
Thủy sản xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Nhật Bản chiếm 17,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 186,46 triệu USD, giảm 10,7% so với 2 tháng đầu năm 2022; trong đó riêng tháng 2/2023 đạt 95,41 triệu USD, tăng 4,6% so với tháng 1/2023, tăng 25,6% so với tháng 2/2022.
Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng 14,5%, đạt gần 154,51 triệu USD, giảm 55,3%; riêng tháng 2/2023 xuất khẩu sang thị trường này đạt 86,96 triệu USD, tăng 27,7% so với tháng 1/2023 nhưng giảm mạnh 40,6% so với tháng 2/2022.
Tiếp đến thị trường Trung Quốc trong tháng 2/2023 tăng mạnh 295,3% so với tháng 1/2023 và tăng 23,5% so với tháng 2/2022, đạt 101,94 triệu USD; cộng chung cả 2 tháng đầu năm 2023 xuất khẩu sang thị trường này giảm 12,4% so với 2 tháng đầu năm 2022, đạt trên 126,47 triệu USD, chiếm 11,9% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường FTA RCEP 2 tháng đầu năm 2023 giảm 12,6% so với cùng kỳ năm 2022, đạt trên 560,79 triệu USD; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP giảm 23,4%, đạt 296,42 triệu USD. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 9,7% trong tổng kim ngạch, đạt trên 102,95 triệu USD, giảm 4,5%.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/3/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm 2023 sụt giảm mạnh

Nguồn: Vinanet/VITIC