Riêng tháng 2/2023 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 231,2 triệu USD, tăng 22,6% so với tháng 1/2023 và tăng mạnh 47,9% so với tháng 2/2022.
Ấn Độ, Na Uy, Indonesia, Trung Quốc và Nhật Bản là các thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu từ Ấn Độ dẫn đầu về kim ngạch, đạt 71,41 triệu USD, chiếm 17,1% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 99,5% so với 2 tháng đầu năm 2022, riêng tháng 2/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt 42,61 triệu USD, tăng 48,5% so với tháng 1/2023 và tăng 204,2% so với tháng 2/2022.
Đứng thứ 2 là thị trường Indonesia, nhập khẩu từ thị trường này trong tháng 2/2023 giảm 16% so với tháng 1/2023 nhưng tăng 32,6% so với tháng 2/2022, đạt 19,65 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2023 lên 43,03 triệu USD, chiếm 10,3%, tăng 46,5% so với cùng kỳ năm 2022.
Tiếp đến thị trường Na Uy đạt 39,27 triệu USD trong 2 tháng đầu năm 2023, chiếm 9,4%, tăng 30,3%; Trung Quốc đạt 32,02 triệu USD, chiếm 7,7%, tăng 13,4%; Đài Loan đạt 24,1 triệu USD, chiếm 5,8%, giảm 18%.
Nhìn chung, trong 2 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ các thị trường chính đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/3/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm 2023 tăng gần 25%

Nguồn: Vinanet/VITIC