Doanh nghiệp/độc giả quan tâm, liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ theo email dieptn@vntousa.org để được hỗ trợ thêm thông tin.
 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ