Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

 

List-of-Israeli-companies---June-2023-docx.pdf

 

 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Israel