Miến đậu xanh 10% và 20%. Miến đóng gói dưới các trọng lượng: 40g, 50g.
Bún gạo: loại 1.0mm đóng 400g và loại 1.1 đóng 454 g.
Ưu tiên các doanh nghiệp sản xuất đã từng xuất khẩu và có đầy đủ chứng chỉ an toàn thực phẩm.
Các doanh nghiệp có năng lực sản xuất đề nghị email cho Thương vụ: ca@moit.gov.vn; vntradetoca@org để tổ chức kết nối và sắp xếp chuyển mẫu hàng.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Canada