Doanh nghiệp mong muốn giao dịch trực tiếp với các nhà máy sản xuất để tìm nguồn cung ứng.
Doanh nghiệp, nhà sản xuất tại Việt Nam quan tâm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại New Zealand để biết thêm chi tiết. Một số hình ảnh mô tả sản phẩm tại file đính kèm.
Thông tin liên hệ:
Email: nz@moit.gov.vn
Whatsapp/Viber: +64 2772.45678
Packaging SOP.docx
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand
 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại New Zealand