Yêu cầu đối tác Việt Nam cần đáp ứng: được chứng nhận ISO9001 và áp dụng hệ thống thực hành sản xuất tốt 5S. Doanh nghiệp có quy mô doanh thu từ 10 triệu USD trở lên.
Các doanh nghiệp có khả năng cung cấp xin gửi thông tin doanh nghiệp, profile, catalog và thông tin đầu mối liên hệ lãnh đạo của doanh nghiệp để Thương vụ hỗ trợ kết nối.
Lưu ý, các doanh nghiệp Singapore không làm việc với môi giới, trung gian giới thiệu.
Thông tin chi tiết về sản phẩm, doanh nghiệp/độc giả xem chi tiết theo file đính kèm.
Chi tiết xin liên hệ: Thương vụ Việt Nam tại Singapore
Số 10 Leedon Park, Singapore 267887
Email: sg@moit.gov.vn
Website: https://vntradesg.org/

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Singapore