Doanh nghiệp Singapore đang có nhu cầu nhập khẩu mặt hàng fish nuggets của Việt Nam, cụ thể như hình ảnh kèm theo tại file đính kèm.
Các doanh nghiệp có khả năng cung cấp xin gửi thông tin doanh nghiệp, profile, catalog và thông tin đầu mối liên hệ lãnh đạo của doanh nghiệp để Thương vụ hỗ trợ kết nối.
Lưu ý, các doanh nghiệp Singapore không làm việc với môi giới, trung gian giới thiệu.
Chi tiết xin liên hệ: Thương vụ Việt Nam tại Singapore
Số 10 Leedon Park, Singapore 267887
Email: sg@moit.gov.vn

 

IMG-20230508-WA0005-jpg.JPG

IMG-20230508-WA0006-jpg.JPG

IMG-20230508-WA0007-jpg.JPG

IMG-20230508-WA0008-jpg.JPG

 

 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Singapore