Nhu cầu cụ thể về mặt hàng bao gồm: Bông băng y tế, Ống thông tiết niệu, Các sản phẩm liên quan đến người khuyết tật, găng tay y tế, ống kim tiêm...
Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu và đáp ứng được điều kiện về tiêu chuẩn như đã nêu ở trên xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại New Zealand qua địa chỉ thư điện tử: nz@moit.gov.vn.
 
 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại New Zealand