Về doanh thu, GAS vẫn là công ty có doanh thu quý II/2015 lớn nhất với mức 15.780 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù sự ảnh hưởng suy giảm từ GAS là không nhỏ, nhưng nhóm các công ty đứng ngay sau GAS lại tăng trưởng rất tốt trong kỳ này, đáng chú ý nhất là bộ tứ VNM , HPG, MSN và MWG với tốc độ tăng trưởng doanh thu từ 14% đến 66%.

Qúy II năm nay, biên lợi nhuận của các công ty niêm yết nhìn chung được cải thiện rất tích cực. Lợi nhuận gộp của 581 công ty đạt gần 43.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận tăng từ 16% lên gần 18%.

Mặc dù lãi gộp chung của các công ty niêm yết chỉ tăng 19% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng tới 63%. Nguyên nhân chính lại đến từ cái tên KDC khi trong qúy II/2015, công ty chính thức chuyển nhượng 80% BKD và ghi nhận một khoản doanh thu tài chính lên đến gần 6.600 tỷ đồng, làm lợi nhuận sau thuế của công ty tăng vọt lên 8.254% so với cùng kỳ, đạt mức 5.123 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, một số các công ty khác có lợi nhuận sau thuế lớn và tăng trưởng cao như VNM, HPG, HAG, CII, MSN,.. cũng đã góp phần không hề nhỏ giúp lợi nhuận chung của các công ty niêm yết đạt được mức tăng trưởng ấn tượng trong kỳ này.


 

Theo Trần Thúy
Bizlive

Nguồn: Bizlive