Số lượng từ 2000-5000 sản phẩm/năm.
Chi tiết yêu cầu sản phẩm, số lượng, hình ảnh tại file đính kèm.
Doanh nghiệp Canada có kế hoạch vào TP.HCM để gặp các đối tác tiềm năng từ ngày 23/9/2023 - 27/9/2023.
Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm vui lòng liên hệ Thương vụ qua email: ca@moit.gov.vn. Tham tán thương mại Trần Thu Quỳnh.

Vietnam Manufacturer Search-Template(55).xlsx

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Canada