Năm 2023 là lần thứ 33 hội chợ này được tổ chức, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 06 - 10/06/2023 tại Khu công nghiệp Trung Quốc-Belarus (Great Stone Industrial Park).
Doanh nghiệp/độc giả quan tâm, xem thêm thông tin chi tiết tại đây
Thương vụ Việt Nam tại Cộng hoà Belarus 

Nguồn: vietnamexport.com