Bản tin thị trường Pakistan tháng 2, chi tiết xem tại đây.

Số liệu nhập khẩu chè Pakistan tháng 2/2024, chi tiết xem tại đây.

 

  
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Pakistan