Chi tiết danh sách xin vui lòng xem tại file đính kèm.

2023 10 DS DN HOA QUA FINAL .pdf

 

Nguồn: Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc