Doanh nghiệp/độc giả vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.
Thương vụ Việt Nam tại Séc

Nguồn: vietnamexport.com