Doanh nghiệp Algeria cần tìm nhà cung cấp nhựa công nghiệp và sợi thủy tinh. Công ty Việt Nam quan tâm có thể gửi profil, catalogue giới thiệu đến Thương vụ Việt Nam tại Algeria theo địa chỉ email dz@moit.gov.vn. Thời gian: Trước ngày 17/4/2022.

Nguồn: Thương Vụ Việt Nam tại Algeria