Hiện do nguồn cung ở Brazil không ổn định nên muốn tìm một số doanh nghiệp, nhà máy sản xuất sắn từ Việt Nam làm nguồn cung thay thế.
Vậy, các doanh nghiệp có năng lực cung ứng, quan tâm, vui lòng đăng ký gửi thông tin tới công ty Hàn Quốc tại đường link sau:
https://forms.gle/fV8kNg2gRdtF9Nmb7l
 
 

Nguồn: Cục Xúc tiến thương mại