1. Công ty xử lý nước thải FloWater Solutions Ltd. tại Bangladesh: mong muốn tìm kiếm đối tác Việt Nam hợp tác trong lĩnh vực xử lý nước, nước thải (đặc biệt ngành dược phẩm và ngành dệt) và sẵn sàng hỗ trợ để tiếp cận thị trường Bangladesh. Hiện Công ty đang dự định tham gia 1 dự án thuộc Cơ quan quản lý khu kinh tế của Bangladesh (BEZA).
2. Công ty The Enterprise: mong muốn tìm nguồn cung đường cát trắng (Refined White Sugar) để cung cấp cho đối tác của họ. Công ty này là 1 thành viên của Phòng TM-CN Bangladesh-Việt Nam.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương