Doanh nghiệp nào quan tâm, đề nghị gửi hồ sơ doanh nghiệp bằng tiếng Anh về Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia tại email: se@moit.gov.vn trước ngày 20/10/2021.
Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương