Nhằm cập nhật các yêu cầu xúc tiến xuất khẩu của các địa phương, Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp, đồng thời tạo diễn đàn phổ biến thông tin, chính sách, cơ hội thị trường nước ngoài phục vụ công tác điều hành hoạt động xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các cơ hội thị trường xuất khẩu, Bộ Công Thương giao Cục Xúc tiến thương mại là cơ quan đầu mối tổ chức chuỗi các "Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước năm 2022".
Địa điểm: Trực tiếp (tại Phòng 210, Nhà B, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội), kết hợp trực tuyến trên nền tảng Zoom.
Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Công Thương.
Thành phần tham dự: Lãnh đạo Bộ Công Thương, các Vụ/Cục liên quan thuộc Bộ Công Thương, các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, các Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại địa phương, Hiệp hội ngành hàng, Liên minh Hợp tác xã, một số Doanh nghiệp xuất khẩu quy mô lớn, đại diện các Bộ liên quan.
Chi phí tham dự: Miễn phí.
Cục XTTM trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp cử đại diện Lãnh đạo Doanh nghiệp tham dự các Hội nghị trên.
Đại biểu tham dự vui lòng đăng ký theo biểu mẫu đính kèm, ký, đóng dấu và gửi lại Ban tổ chức theo địa chỉ ghi dưới và đường link sau:
http://event.vietrade.gov.vn/giaobanxttm2022
Hạn đăng ký: 12h00 của ngày trước ngày diễn ra Hội nghị (khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký sớm).

Mẫu đơn đăng ký :                                

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA

CÁC HỘI NGHỊ GIAO BAN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

VỚI CÁC THỊ TRƯỜNG NGOÀI NƯỚC NĂM 2022

Hình thức: Trực tiếp và Trực tuyến

Tên đơn vị:

 

Địa chỉ:

 

Mã số thuế:

Điện thoại:

E-mail:

Website:

Nhân sự tham dự

Họ tên:

Chức vụ: Điện thoại:

Email:

Loại hình tổ chức

DN Nhà nước DN tư nhân DN có vốn đầu tư nước ngoài

Tổ chức xúc tiến thương mại Cơ quan Bộ, ngành, hiệp hội

Loại hình kinh doanh

Sản xuất Xuất khẩu Nhập khẩu Khác

Số lượng lao động:

Ngành hàng kinh doanh chính:

* Đơn vị lựa chọn tham gia Hội nghị nào vui lòng điền đầy đủ các thông tin liên quan để Ban tổ chức tổng hợp và sắp xếp:

STT

Tên chương trình

Thời gian

(dự kiến)

Lựa chọn tham dự

Trực tiếp

Trực tuyến

1

Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước Quý I/2022

Thứ Ba,

05/4/2022

 

 

2

Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước Quý II/2022

Thứ Năm,

30/6/2022

 

 

3

Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước Quý III/2022

Thứ Năm,

29/9/2022

 

 

4

Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước Quý IV/2022

Thứ Năm,

24/11/2022

 

 

Câu hỏi / Vấn đề quan tâm:

........................................................................................................................................... ..................................................................................................................................

Thời hạn đăng ký: 12h00 của ngày trước ngày diễn ra Hội nghị.

                               .……….., ngày…. tháng…. năm 2022

             Thủ trưởng đơn vị

             (Ký tên, đóng dấu)

Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ:

Cục Xúc tiến thương mại (Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu);
Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
Người liên hệ: Chị Diệu Ngọc (điện thoại: 0912940350), Chị Vũ Minh (điện thoại: 0983305979), Chị Tâm Trang (điện thoại: 0828807986).
Email: sukienxttm@gmail.com.
Nguồn: Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương