Ngày 22 tháng 01 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Thông tư có hiệu lực từ ngày 08 tháng 3 năm 2019.
Để cập nhật thông tin về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định CPTPP và hướng dẫn triển khai Thông tư 03/2019/TT-BCT cho cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả trong việc tiếp cận thị trường các nước thành viên Hiệp định, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Công Thương tỉnh Hải Dương tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn tận dụng lợi ích từ quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)”. Cụ thể:
Tại miền Nam:
- Thời gian: 8h - 12h, ngày 27 tháng 02 năm 2019
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tại miền Bắc:
- Thời gian: 8h - 12h, ngày 05 tháng 3 năm 2019
- Địa điểm: Sở Công Thương tỉnh Hải Dương, 14 Bắc Sơn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Giấy mời, link đăng ký và chương trình chi tiết theo các file đính kèm.

giaymoi1_WICO.pdf

giaymoi2_PKDQ.pdf

giaymoi3_WIBJ.pdf

giaymoi4_GLJZ.pdf

chuongtrinhhoithao_JUJS.pdf

chuongtrinh0503_GSVU.pdf

Cục Xuất nhập khẩu
Nguồn: Moit.gov.vn