Các dấu hiệu hài hòa có thể được đặt trên bao bì hoặc sản phẩm. Dù bằng cách nào, các dấu hiệu có thể chỉ định như sau:
• Các lựa chọn phù hợp để quản lý sản phẩm thải bỏ (hoặc những việc cần tránh khi xử lý sản phẩm nói trên);
• Sự hiện diện của các sản phẩm rác thải nhựa sử dụng một lần có thể tác động tiêu cực đến môi trường thông qua việc xả rác như thế nào.
Doanh nghiệp/độc giả có thể xem thêm phần 1phần 2phần 3phần 4phần 5 và phần 6.
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển 

Nguồn: vietnamexport.com