Hội nghị các Tham tán thương mại, Trưởng cơ quan Thương vụ tại khu vực châu ÂuTham tán thương mại: Cầu nối đưa hàng Việt ra thế giới
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động kinh tế đối ngoại, công tác thị trường nước ngoài và xúc tiến thương mại, góp phần tăng cường xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam đến các nước trong khu vực và thế giới, tăng cường công tác kết nối, phối hợp và hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu và đầu tư, tăng cường sự phối hợp công tác giữa Bộ Công Thương, Cơ quan Thương vụ và các Cơ quan Đại diện nước ngoài tại nước sở tại và phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các Tham tán, hằng năm, hội nghị các Tham tán Thương vụ tại các khu vực vẫn được tổ chức.
Năm nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Vụ thị trường châu Âu, châu Mỹ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Tham tán Thương mại, Trưởng các cơ quan Thương vụ và chi nhánh Thương vụ khu vực châu Âu từ ngày 13 – 15/6 tại Genève, Thụy Sỹ, bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO.
Trong thời gian qua, hệ thống Thương vụ đã đạt được nhiều thành tựu tại Thị trường châu Âu – địa bàn có nhiều đối tác chiến lược hàng đầu của Việt Nam và cũng là khu vực Việt Nam ưu tiên mở rộng hợp tác.
Năm 2021 thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU đạt 63,6 tỷ USD, tăng trưởng 14,8% so với năm 2020. Cụ thể, tổng giá trị hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) đạt 45,8 tỷ USD, tăng 14,2%; còn EU xuất khẩu sang Việt Nam đạt 17,9 tỷ USD, tăng 16,5% so với năm 2020.
Việt Nam đã ký kết và thi hành hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EU), việc nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, khung hợp tác để tận dụng cơ hội do hội nhập đem lại, thúc đẩy việc tham gia của Việt Nam vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, cũng như hình thành các chuỗi giá trị mới là nhiệm vụ rất quan trọng của Bộ Công Thương và các cơ quan thương vụ.

Nguồn: Thu Thủy/congthuong.vn