Trong đó, nghị định nêu rõ, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Thực hiện quá 01 cuộc gọi quảng cáo tới 01 số điện thoại trong vòng 24 giờ mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng; Gửi tin nhắn quảng cáo ngoài khoảng thời gian từ 07 giờ đến 22 giờ mỗi ngày hoặc gọi điện thoại quảng cáo từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng; Không hướng dẫn người sử dụng dịch vụ về cách thức chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác;…
Bên cạnh đó, đối với hành vi mạo danh nhà báo, phóng viên sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, thay vì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng như quy định cũ.
Ngoài ra, phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp chương trình, kênh chương trình trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền có nội dung gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với hành vi in tem chống giả, báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí nhưng không có giấy phép hoạt động in do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp sẽ bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.
Nghị định có hiệu lực từ ngày ký.

Nguồn: Vinanet/VITIC