Quyết định gồm có 4 Điều, trong đó quy định quy hoạch khai thác bô xít tối đa là 118 triệu tấn nguyên khai/năm. Theo quy hoạch Bô xít giai đoạn 2021 – 2030, cả nước có 19 đề án thăm dò với trữ lượng 1.709 triệu tấn quặng nguyên khai, trong đó riêng tỉnh Đắk Nông có 7 đề án. Với khâu khai thác, Quy hoạch duy trì công suất các mỏ hiện có, đồng thời mở rộng mỏ Nhân Cơ, Tân Rai, đầu tư mới 8 – 10 mỏ. Tổng công suất khai thác dự kiến khoảng 68,15-112 triệu tấn nguyên khai/năm.
Về chế biến, Quy hoạch sẽ nâng công suất nhà máy Alumin Nhân Cơ và Tân Rai lên 2 triệu tấn/năm, đầu tư mới 8 dự án với công suất tối thiểu 1 triệu tấn/năm.
Quy hoạch cũng đề cập việc hoàn thành thí điểm Nhà máy điện phân nhôm Đăk Nông với công suất 300.000 tấn nhôm thỏi/năm; Đầu tư mới các dự án nhôm kim loại tại Đăk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước với tổng công suất 1,2 – 1,5 triệu tấn thỏi nhôm/năm.
Giai đoạn 2031 – 2050, Quy hoạch sẽ tiếp tục duy trì công suất các mỏ hiện có và đầu tư mới khai thác các mỏ, hướng tới tổng công suất đạt 72,3-118 triệu tấn nguyên khai/năm.
Về sản xuất, Quy hoạch duy trì công suất thiết kế và mở rộng các nhà máy hiện có, sao cho tổng công suất đạt khoảng 12-19,2 triệu tấn/năm.
Đồng thời duy trì các nhà máy điện nhôm hiện có va đầu tư thêm mới, dự kiến tổng công suất khoảng 2,25-2,45 triệu thỏi nhôm/năm.
Mục tiêu tổng quát của quy hoạch là tài nguyên khoáng sản được quản lý chặt chẽ, khai thác, chế biến, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường.
Đối với các loại khoáng sản có trữ lượng lớn, chiến lược, quan trọng, các doanh doanh nghiệp được cấp phép khai thác mỏ phải có đủ năng lực khai thác, chế biến. Đối với các mỏ trữ lượng thấp, phân tán, Chính phủ hạn chế và tiến tới chấm dứt khai thác.
Chính phủ xác định rõ mục tiêu đối với một số loại khoáng sản có trữ lượng lớn, chiến lược trong giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, quy hoạch bô xít là khoáng sản tỉnh Đắk Nông nói riêng, một số tỉnh Tây Nguyên đặc biệt quan tâm.
Chính phủ xác định từ 2021 - 2030, việc thăm dò, khai thác bô xít phải gắn với chế biến sâu (tối thiểu đến sản phẩm alumin). Việc thăm dò, khai thác khoáng sản bô xít, sản xuất alumin, nhôm kim loại được Chính phủ xác định phải đồng bộ với phát triển hạ tầng giao thông, cảng biển, cung cấp điện, nước, bảo đảm về môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học, phù hợp với từng giai đoạn cụ thể. Mục tiêu là bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ sinh thái vùng Tây Nguyên.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nguồn: Vinanet/VITIC