Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 462,095 tỷ đồng trích từ ngân sách trung ương cho 27 địa phương để thực hiện chính sách phát triển thủy sản theo đề nghị của Bộ Tài chính từ năm 2015 đến năm 2019 (nguồn kinh phí thực hiện chính sách phát triển thủy sản đã được Quốc hội cho phép sử dụng đến hết niên độ ngân sách năm 2021 tại Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021).
Cụ thể, tỉnh Tiền Giang được cấp bổ sung 74,377 tỷ đồng, Bình Định 59,624 tỷ đồng; Kiên Giang 42;975 tỷ đồng; Thanh Hóa 36,520 tỷ đồng; Thừa Thiên - Huế 31,835 tỷ đồng; Quảng Bình 26,988 tỷ đồng; Nam Định 17,329 tỷ đồng; Hải Phòng 13,883 tỷ đồng…
Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo, đề xuất và thông báo bổ sung kinh phí từ ngân sách trung ương cho các địa phương liên quan thực hiện theo quy định. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nguồn: VITIC