Theo đó, Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.006,59 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Sơn La, Điện Biên trong thời gian giáp hạt đầu năm 2022, cụ thể như sau: tỉnh Sơn La là 107,1 tấn gạo; tỉnh Điện Biên là 899,49 tấn gạo.
Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Mặt khác, Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu báo cáo; tiếp nhận, sử dụng số gạo được cấp nêu trên bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định. Ngoài ra, trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, Ủy ban nhân dân các tỉnh báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ. 
Chi tiết văn bản xem tại đây
 

Nguồn: Vinanet/VITIC