Đối tác cho biết, do nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung, đối tác mong muốn tìm kiếm các nhà sản xuất Việt Nam đặt hàng linh kiện xe đạp (khung xe, phuộc xe vv...) và hoàn thiện lắp ráp thành phẩm xe đạp cho đối tác.
Chi tiết về yêu cầu do hai bên mua - bán trực tiếp trao đổi.
Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung ứng mặt hàng trên xin gửi thông tin giới thiệu về năng lực, kèm danh thiếp của cán bộ bán hàng cho Thương vụ theo phương thức sau: Thủy Chung
Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc
Địa chỉ: 3F. - 1, No.101 Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 10486, Taiwan.
Tel: +886 -2- 25036840
Fax: +886 -2- 25036842
Email: tw@moit.gov.vn
Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc
 

Nguồn: vietnamexport.com