Khu phức hợp bao gồm nhà máy làm giàu riêng với công suất 6,0 triệu tấn nguyên liệu thô, Ngoài ra, có nhà ga và điểm bốc hàng riêng, đảm bảo bốc dỡ và vận chuyển tới 6 triệu tấn thành phẩm mỗi năm.
Công ty chúng tôi cùng với Viện Kỹ thuật Nhiệt Toàn Nga tham gia vào phát triển công nghệ và lựa chọn thiết bị để thực hiện các thỏa thuận chung các dự án trong ngành luyện kim và năng lượng để đốt loại sản phẩm này.
Công ty mời các doanh nghiệp quan tâm xem xét khả năng mua một lô sản phẩm dùng thử và sẵn sàng cung cấp nguồn hàng ổn định lâu dài.
Chi tiết xin mời xem file brochure đính kèm.
Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại LB Nga
Email: ru@moit.gov.vn Cc: minhdh@yandex.ru, huyanh.phan@yandex.ru, lam.mt@yandex.ru
 
 
 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nga