Thương vụ Việt Nam tại Mexico xin giới thiệu Công ty “SUMINISTROS DOMESTICOS S.A DE C.V (Tab&&Kit), có nhu cầu nhập đồ nhựa gia dụng và đồ nhựa công nghiệp.

Các doanh nghiệp sản xuất trong nước có khả năng cung cấp sản phẩm trên, xin vui lòng liên hệ với khách hàng theo địa chỉ sau đây

SUMINISTROS DOMESTICOS S.A DE C.V (Tab&&kit) 

Add: Av. Ceylan 493, Col. Industrial Vallejo, Del. Azcapotzalco

C.P. 02300, Mexico

Liên hệ:

Mr. Yusseff Nuñez

Commercial Director

Tel: (+52-55) 5078 4250

Emai: yusseff@tabandkit.com

Nguồn: vietnamexport.com

 

Nguồn: Tin tham khảo